Benchmarken voor dierhouders

Benchmarken voor dierhouders

Toen de diersectoren en andere betrokken organisaties afspraken maakten om het antibioticumgebruik terug te dringen, hebben ze gekozen voor benchmarken. Als dierhouder vergelijkt u hierbij de dierdagdoseringen van het eigen bedrijf met die van gelijksoortige bedrijven. De SDa stelt hiervoor een benchmark vast per diersoort en diercategorie.

Runderen, varkens, vleeskuikens, kalkoenen, vleeskalveren of vleeskonijnen houden, is niet met elkaar te vergelijken. Melkvee houden vraagt een andere bedrijfsvoering dan vleeskalveren houden. Hetzelfde geldt voor fokzeugen en vleesvarkens. In de benchmarkwaarden onderscheiden we daarom diersoorten en diercategorieën en houden we rekening met het gemiddeld gewicht van de dieren.

In het schema onderaan deze pagina staat een overzicht van de benchmarkwaarden voor individuele bedrijven in de verschillende sectoren.

Het SDa-expertpanel analyseert jaarlijks de anonieme gebruikscijfers en kijkt hoeveel bedrijven in het actie- of signaleringsgebied naar het streefgebied opschuiven. In de jaarlijkse SDa-rapporten over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren kunt u de resultaten van deze analyses en de benchmarkwaarden vinden.

Meer informatie:

Met de rundveesector is overeengekomen om de benchmarksystematiek bij te stellen per 1 januari 2018. Dit leidt tot de volgende benchmarkwaarden voor de rundveesector:

 Diersoort
 Diergroep
 Signalerings-
 waarde
 Actiewaarde
 Rundvee
 Melkvee
 6
 Als een bedrijf 2 achtereenvolgende   jaren een gebruik hoger dan de   signaleringswaarde heeft, moet actie   worden ondernomen
 
 Opfok
 2
 
 Zoogkoeien
 2
 
 Vleesstieren
 2

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op