Benchmarken

Benchmarken

Bij de afspraken om het antibioticumgebruik terug te dringen, is door de sectoren en de andere betrokken organisaties gekozen voor benchmarking. Benchmarken is een instrument waarmee u de bedrijfsprestaties kunt verbeteren. Als dierhouder vergelijkt u hierbij de dierdagdoseringen van het eigen bedrijf met die van gelijksoortige bedrijven. En als dierenarts vergelijkt u uw voorschrijfpatroon met dat van andere dierenartsen.

Bij benchmarking vergelijkt u dus bepaalde activiteiten of processen op uw bedrijf met andere bedrijven die op deze zaken beter scoren. Eigenlijk doet u dus een soort vergelijkend warenonderzoek. Dat is echter niet eenmalig. Benchmarking is een gestructureerd en doorlopend leerproces. Dit vergt inspanningen, maar levert veel op in de vorm van continue verbetering van de prestaties van uw bedrijf.

Benchmarking kent 3 stappen:

1. Vergelijken van de eigen processen en prestaties met die van andere bedrijven
2. Analyseren van de verschillen tussen de diverse processen en prestaties en proberen te begrijpen waarop deze verschillen berusten

3. Verbeteringen doorvoeren aan de hand van de verkregen inzichten

Meer informatie:

benchmarken van dierhouders   benchmarken van dierenartsen

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op