Berekenen Dierdagdoseringen (DDD)

'Defined Daily Dose Animal' per farm per year (DDDAF)

Het SDa-expertpanel heeft met ingang van 2014 in haar rapporten het Nederlandse begrip ‘dagdoseringen per dierjaar (DDD/J) vervangen door de term DDDAF: “Defined Daily Dose Animal” per farm per year om beter aan te sluiten op de internationale terminologie. De DDDAF wordt berekend als de som van de behandelbare kilogrammen op een bedrijf aanwezig over een jaar, gedeeld door het gemiddeld aantal kilogrammen dier op een bedrijf aanwezig. Deze maat geeft het gebruik weer op bedrijfsniveau en wordt gebruikt om een bedrijf te benchmarken. Daarnaast dienen de DDDAF’s van de bedrijven waarmee een dierenarts een één-op-één relatie als basis voor de berekening van de veterinaire benchmarkindicator (VBI).
 

Diergeneesmiddelenstandaard

De Diergeneesmiddelenstandaard (DG-standaard) is een standaard die door de Autoriteit Diergeneesmiddelen wordt gebruikt. Meer details over deze DG-standaard vindt u in de Standard Operating Procedure (SOP) ’DG-standaard', versie januari 2015.

Alle in de DG-standaard opgenomen variabelen staan, met een korte omschrijving en eventuele opmerkingen over opname in appendix IV van de SOP Berekening van de DDDA voor antimicrobiële middelen door de SDa voor de rundvee-, vleeskalver-, varkens- en pluimveesector; februari 2020

Heeft u vragen over de berekening, dan ontvangen wij graag een mailbericht info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl.
 

De algemene doseringstabel

De algemene doseringstabel van de DG-standaard wordt regelmatig aangepast. De hier gepubliceerde versie (7 augustus 2023) in pdf dient ter inzage. Voor vragen over de antimicrobiële middelen in deze lijst kunt u contact opnemen met de Autoriteit Diergeneesmiddelen via info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl. Ook verzoeken voor het gebruik van de actuele updates van de doseringstabel en/of de EAN-koppeltabel als Excel-file kunt u indienen via info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl.
 

Veterinaire benchmarkindicator (VBI)

De veterinaire benchmarkindicator (VBI) correspondeert met het voorschrijfpatroon van een dierenarts en beschrijft de kans dat een bedrijf waarmee een dierenarts een één-op-één relatie een DDDAF boven de actiewaarde heeft. Daarvoor heeft u de dierdagdosering (DDDAF) nodig van de bedrijven waar u een één-op-één relatie mee heeft. De berekeningswijze van de VBI staat ook in de appendix van het SDa-rapport “De Veterinaire Benchmarkindicator”.   

 

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op