SDa-bestuur en RvA

SDa-bestuur

Het SDa-bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier leden. Het bestuur komt 4 of 5 keer per jaar bijeen en stelt de jaarplanning, de begroting en de jaarrekening vast. Ook neemt het bestuur kennis van de rapporten van het SDa-expertpanel en duidt de bevindingen in een begeleidende brief. Waarnemers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wonen de bestuursvergaderingen bij.

Mr. H.M. Meijdam
voorzitter;  bestuurder, toezichthouder, adviseur van diverse commerciële en maatschappelijke organisaties
 
Medewerker
Mr. H.M. Meijdam
Prof. dr. ir. S. Korver
vicevoorzitter en secretaris; bijzonder hoogleraar Food, Farming and Agribusiness aan de Universiteit van Tilburg
Medewerker
Prof. dr. ir. S. Korver
Prof. dr. A. Verbon
penningmeester; hoogleraar, internist-infectioloog en medisch afdelingshoofd Interne Geneeskunde UMC Utrecht 
Medewerker
Prof. dr. A. Verbon
Prof. dr. J. Dewulf
Hoogleraar Veterinaire Epidemiologie aan de Universiteit Gent, België
 
Medewerker
Prof. dr. J. Dewulf
Ir. C.A.C.J. Oomen
Voormalig directeur Landbouw en Visserij, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
Medewerker
Ir. C.A.C.J. Oomen

Raad van Advies

In de raad van advies zijn de beroepsgroep dierenartsen, de geiten-, kalver-, pluimvee-, rundvee- en varkenssector vertegenwoordigd. De zes leden uit deze raad staan het bestuur bij.

De raad van advies bestaat uit:

          * Beroepsgroep dierenartsen: mw. drs. K. Koenders 
          * Geitensector: J. Tolboom 
          * Kalversector: mw. dr. R. Bouwstra
          * Pluimveesector: C. de Jong
          * Rundveesector: mw. M.J.A. Derks
          * Varkenssector: Ir. A.H. van Lenthe
          * Secretaris: Ir. H. Bekman

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op