SDa-bestuur en RvA

SDa-bestuur

Het SDa-bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier leden. Het bestuur komt 4 of 5 keer per jaar bijeen en stelt de jaarplanning, de begroting en de jaarrekening vast. Ook neemt het bestuur kennis van de rapporten van het SDa-expertpanel en duidt de bevindingen in een begeleidende brief. Waarnemers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wonen de bestuursvergaderingen bij.

Drs. F.J.M. Werner
voorzitter; oud-voorzitter raad van bestuur UMC St. Radboud, Nijmegen
 
Medewerker
Drs. F.J.M. Werner
Prof. dr. ir. S. Korver
secretaris; bijzonder hoogleraar Food, Farming and Agribusiness aan de Universiteit van Tilburg
 
Medewerker
Prof. dr. ir. S. Korver
Prof. dr. R.A. Coutinho
emeritus-hoogleraar epidemiologie en bestrijding infectieziekten met name in het veterinaire-humane domein aan de Universiteit Utrecht
Medewerker
Prof. dr. R.A. Coutinho
Prof. dr. J. Dewulf

Hoogleraar Veterinaire Epidemiologie aan de Universiteit Gent, België

Medewerker
Prof. dr. J. Dewulf
Prof. dr. F. van Knapen
emeritus-hoogleraar veterinaire volksgezondheid aan de Universiteit Utrecht (IRAS)
 
Medewerker
Prof. dr. F. van Knapen
Prof. dr. J.A. Stegeman
Hoogleraar, Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren en Epidemiologie van Infectieziekten
 
Medewerker
Prof. dr. J.A. Stegeman
Prof. dr. A. Verbon
Hoogleraar, internist-infectioloog en medisch afdelingshoofd Interne Geneeskunde UMC Utrecht 
Medewerker
Prof. dr. A. Verbon

Raad van Advies

In de raad van advies zijn de beroepsgroep dierenartsen, de kalver-, pluimvee-, rundvee- en varkenssector vertegenwoordigd. De vijf leden uit deze raad staan het bestuur bij.

De raad van advies bestaat uit:

          * Beroepsgroep dierenartsen: drs. F.M.C. Dirven 
          * Kalversector: H.W.A. Swinkels
          * Pluimveesector: K. de Jong
          * Rundveesector: mw. M.J.A. Derks
          * Varkenssector: Ir. A.H. van Lenthe
          * Ir. H. Bekman (secretaris)

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op