Quote

Dr. Hetty Schreurs, directeur van de SDa:

“Bacteriën bij landbouwhuisdieren werden resistent tegen antibiotica en zouden vervolgens mensen kunnen besmetten. Dierhouders gingen zich realiseren dat iedereen op hun bedrijf, zoals medewerkers, zijzelf en hun gezinnen, ziek kon worden. Dit vormde het omslagpunt.
De diersectoren gingen kritisch kijken naar het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren. Om de dierhouders en dierenartsen bij te staan werd eind 2010 de SDa opgericht. In kaart brengen van de bij ons anonieme gebruiksgegevens bleek een belangrijke stap in de bewustwording.
Er is een vermindering in antibioticumgebruik bij dierhouderijen bereikt van ruim 60% ten opzichte van 2009. Van tevoren had ik niet gedacht dat zo’n enorme reductie haalbaar was. Deze goede resultaten zijn alleen mogelijk doordat iedereen hier met vereende krachten aan werkt. De samenwerking tussen de organisaties van dierhouders en dierenartsen én de overheid op dit dossier is uniek in de wereld.
In de toekomst blijven we de dierhouders en dierenartsen die het goed doen, stimuleren om zo door te gaan. De winst zal de komende jaren vooral liggen bij de dierhouders en dierenartsen waar reductie van antibiotica lastiger blijkt te zijn.”

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op