Nieuws

Aantal bedrijven met aanvaardbaar gebruik neemt toe; aanpak bedrijven met een structureel hoog gebruik is nodig

woensdag 2 juni 2021

 

 

 

In de kalkoen- en kalversector is het gebruik van antibiotica in 2020 gedaald met respectievelijk 38,8% en 7,3% vergeleken met 2019. In de konijnensector (gehouden voor voedselproductie) is het gebruik hoog en is sinds de start van de monitoring in 2016 niet gedaald. Het antibioticumgebruik in de pluimvee-, rundvee- en varkenssector is stabiel.
Vanaf 1 april 2021 zijn ook de geitenhouders verplicht het gebruik van antibiotica vast te laten leggen en vanaf 2022 zal de SDa daarover rapporteren. De verkoop van antibiotica is ten opzichte van het referentiejaar 2009 gedaald met 69%.

Verdere resultaten in het verminderen van het antibioticumgebruik en het risico op vorming van antibioticumresistentie zal vooral moeten komen in de aanpak van de bedrijven met een structureel hoog gebruik. Er zijn nog veel bedrijven waar het gebruik ver boven de benchmark ligt en dierenartsen die structureel meer voorschrijven dan hun collegae. Met de introductie van de nieuwe benchmarksystematiek voor dierenartsen hebben de sectoren en de dierenartsen afgesproken gezamenlijk op te trekken in het aanpakken van deze problematiek en zijn er per sector plannen daarvoor gemaakt. Uit de cijfers over 2020 blijkt dat er nog weinig beweging zit in het aantal hooggebruikers. Wellicht is het nog te vroeg om al resultaten te mogen verwachten, maar de SDa dringt er bij de betrokkenen op aan hier de hoogste prioriteit aan te geven.

Nog steeds wordt er weinig gebruik gemaakt van antibiotica die als laatste redmiddel worden ingezet in de menselijke gezondheidszorg (fluorochinolonen en 3e en 4e generatie cefalosporinen). Het gebruik van polymyxines (o.a. colistine) is toegenomen. Dierenartsen schrijven colistine vooral voor bij leghennen en speenbiggen. Ook colistine is een laatste redmiddel in de menselijke gezondheidszorg. De SDa doet daarom een dringend beroep op deze bedrijven en hun dierenartsen om snel en adequaat invulling te geven aan de door de sectoren ontwikkelde plannen van aanpak om het gebruik terug te dringen. 

Lees de begeleidende SDa-brief en het SDa-rapport online.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op