Nieuws

Nieuwe SDa-voorzitter

donderdag 2 februari 2023

Het bestuur van de SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen benoemt per 1 april 2023
Henry Meijdam tot nieuwe bestuursvoorzitter. Hij neemt daarmee het voorzitterschap over van Jos Werner. Gedurende een lange periode heeft Jos als´ founding father´ van de SDa een geweldige bijdrage geleverd aan het inzichtelijk maken van het antibioticumgebruik in de dierhouderij en het beperken van dit gebruik tot het hoogst noodzakelijke. Onder zijn leiding ontwikkelde de SDa zich tot een werkelijke autoriteit - maatschappelijk geaccepteerd - die zonder handhavingsinstrumenten dierhouders en dierenartsen aanzette tot het verlagen van het gebruik van antibiotica ten einde resistentie te voorkomen.

Het bestuur is ervan overtuigd dat Henry Meijdam op een inspirerende wijze leiding zal geven aan de SDa. Zijn bestuurlijke ervaring in het publieke én op het snijvlak van het publieke & private domein stellen hem in staat leiding te geven aan de SDa. Hij staat bekend als een krachtige bestuurder, hij zet zaken in beweging en geeft daarbij mensen ruimte.

Siem Korver (vicevoorzitter SDa) geeft aan blij te zijn met Henry als nieuwe voorzitter: “Henry is een verbinder en heeft zin in deze nieuwe uitdaging. Zijn ervaring als o.a. bestuurder van diverse gemeenten, van provinciale staten en als directeur van het IPO laten zien dat hij bestuurlijk zeer ervaren is in complexe situaties met o.a. vele belanghebbenden. Hij zal zeker in staat zijn om de SDa naar de volgende fase te leiden”.

Bestuur en directeur van de SDa kijken er naar uit om samen Henry en met alle betrokken partijen verder te werken aan het verantwoord gebruik van antibiotica en een het in kaart brengen van de zorg voor het jonge dier.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op