Nieuws

SDa-brief 'Antibioticumgebruik bij paarden'

dinsdag 8 november 2016

Utrecht, 8 november 2016

Betreft: SDa-rapport ‘Antibioticumgebruik bij paarden’, uitkomsten van een survey onder dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014

Geachte relatie,

De Autoriteit Diergeneesmiddelen, SDa, biedt u hierbij het rapport ‘Antibioticumgebruik bij paarden’, uitkomsten van een survey onder dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014 aan. Dit rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken met als doel inzichtelijk te maken hoeveel antibiotica wordt gebruikt bij paarden, welke verschillen bestaan tussen het voorschrijfpatroon van dierenartsenpraktijken en in welke verhouding eerste, tweede en derde keuze antibiotica worden gebruikt bij paarden. Het onderzoek is uitgevoerd middels een survey onder paardendierenartsen over de periode 2012 tot en met 2014. Naast deze survey in de paardensector is gelijktijdig ook een onderzoek uitgevoerd naar het antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren. Dit rapport wordt op hetzelfde moment gepubliceerd.

Uit het onderzoek blijkt dat het antibioticumgebruik bij paarden zeer laag is en over de jaren 2012 tot en met 2014 afnam met 24% van 0,735 naar 0,562 DDDADAP. De verschillen tussen de praktijken zijn wel relatief groot, maar alle praktijken hebben een laag antibioticumgebruik (spreiding van de gemiddelde DDDADAP over de 3 jaar: 0,168 – 1,190). Daarnaast worden de verschillen tussen praktijken kleiner ofwel de spreiding in de verdeling wordt smaller. De in deze studie opgenomen praktijken verschillen in type praktijk, hetgeen wellicht de onderlinge verschillen kan verklaren.

Het grootste deel van de in 2014 bij paarden toegepaste middelen betrof eerste keuze middelen (85,1%). Het aandeel tweede keuze middelen betrof 12,5% en het aandeel derde keuze middelen betrof slechts 2,5%. Het gebruik van derde keuze antibiotica is met 68% gedaald van 0,040 DDDADAP in 2012 naar 0,013 DDDADAP in 2014. Hieruit is de doorwerking zichtbaar van de algemene trend van afname in antibioticumgebruik in het algemeen en van derde keuze middelen in het bijzonder. De sector heeft zelf het zorgvuldig gebruik van antibiotica effectief opgepakt.

Uitgaande van een paardenpopulatie van 450.000 dieren (schatting Sectorraad Paarden) heeft dit onderzoek een dekkingsgraad van 15,7%.

Het SDa-expertpanel concludeert op basis van het lage gebruik, de kleiner wordende verschillen tussen praktijken en het lage aandeel derde keuze middelen, dat continue monitoring en benchmarken van de paardensector niet noodzakelijk is. Het SDa-expertpanel adviseert daarom het antibioticumgebruik in de paardensector eens per 3 jaar via een vergelijkbare survey onder paardendierenartsenpraktijken te monitoren.

Het bestuur neemt het advies van het SDa-expertpanel over. Het bestuur vraagt de KNMvD het verantwoord gebruik van antibiotica, net als in de afgelopen jaren, onder de aandacht van haar leden te blijven brengen.

Namens het bestuur van de SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen,

Met vriendelijke groeten,

Drs. F.J.M. Werner                                                   Dr. H.M.G. van Beers- Schreurs
Voorzitter                                                                  Directeur

Bijlagen: SDa-rapport ‘Antibioticumgebruik bij paarden’

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op