Nieuws

Promotie David Speksnijder: Antibiotic use in farm animals, supporting behavioural change ..

dinsdag 25 april 2017

David Speksnijder zal op dinsdag 25 april promoveren op een onderzoek naar antibioticumgebruik bij landbouwhuisdieren, gedragsverandering bij dierenartsen en veehouders (Volledige titel: Antibiotic use in farm animals: supporting behavioural change of veterinarians and farmers). Dit onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van prof.dr. J.A. (Jaap) Wagenaar, lid van het Expertpanel van de SDa. Zie voor het abstract van het proefschrift de volgende link. Op de dag voor de promotie, vinden twee symposia plaats: in de ochtend een wetenschappelijk symposium met een spreker uit de V.S., in de middag een symposium voor veehouders waar o.a. mw. Hetty van Beers een voordracht zal houden. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op